Posts

Catholic Mass Today I Daily Holy Mass I Friday October 1 2021 I English Holy Mass I 8.00 AM

Holy Mass I October 1 Friday I 10 am I Malayalam I Syro Malabar I Fr Naveen Ukken

Holy Mass I September 30 Thursday I 10 am I Malayalam I Syro Malabar I Fr Naveen Ukken